“Вътрешното спокойствие на сградите “

Суровините, от които се нуждаете за строителни химикали…

Ефективни продукти за вашите сгради с нашите високотехнологични продукти, разработени с нашите проучвания за научноизследователска и развойна дейност.

Всички материали, от които се нуждаете

Като необходимост на развиващия се свят, компаниите също трябва да се развиват непрекъснато.
Като K2C, ние обслужваме нашите клиенти с най-новите технологии

Нашите стандарти за качеството

Нашите продукти се произвеждат в съответствие с желаните изисквания на сертификатите ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Нашите изследвания и разработки

Като K2C Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети, ние правим разлика в този сектор чрез нашите изследвания и разработки. Ние работим с пълен капацитет, за да снабдим нашите клиенти с най-модерните продукти.

Ние опазваме околната среда

Като K2C Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети, ние осъзнаваме важността на здравето на околната среда. Ние работим за опазване и обогатяване на околната среда.


Нашите продукти

Метил целулоза

Повече информация

Етил целулоза

Повече информация

Прахообразен полимер

Повече информация

Call Now